• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Kirjautuminen sähköiseen tiliini

Rekrytointi

Menettely

Euroopan oikeusasiamiehen sihteeristössä avoimena olevat vakinaiset toimet täytetään sisäisinä siirtoina tai ylentämisinä, unionin muussa toimielimessä tai elimessä toimivan virkamiehen siirtona tai tilapäisenä siirtona tai varallaololuettelosta, joka laaditaan Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) tai EU:n muun toimielimen tai elimen järjestämän avoimen kilpailun yhteydessä.

Ilmoitukset avoimista väliaikaisista toimista julkaistaan sisäisesti toimessa olevan henkilöstön kannustamiseksi uransa kehittämisessä, tai Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivuilla.  Oikeusasiamies ilmoittaa yleensä tällaisista avoimista toimista myös muille Euroopan unionin toimielimille. Oikeusasiamies voi päättää julkaista ilmoituksia jatkuvasta hausta, joka koskee hänen toimistossaan säännöllisemmin tarvittavia profiileja. Tällöin tarkoituksena on laatia luettelo hakijoista, jotka voidaan tarvittaessa kutsua kokeisiin ja haastatteluihin.

Ehdokkaat, jotka ovat menestyneet yhdessä tai useammassa valintamenettelyssä ja joita erityisesti kiinnostaa työ Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa, pyydetään lähettämään valintamenettelyä koskevat viitetietonsa oikeusasiamiehen henkilöstö-, hallinto- ja talousarvioyksikkö .

Ilmoitus työpaikasta

Seuraavat työpaikat on laitettu hakuun Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa:

Saatavilla olevat kieliversiot :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Hakemusten jättämisen määräaika on päättynyt

Saatavilla olevat kieliversiot :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Hakemusten jättämisen määräaika on päättynyt

Saatavilla olevat kieliversiot :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Hakemusten jättämisen määräaika on päättynyt

Saatavilla olevat kieliversiot :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Hae

Ulkopuolisia linkkejä

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) - Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) perustettiin 26. heinäkuuta 2002. Sen tehtävänä on järjestää avoimia kilpailuja, joiden perusteella valitaan päteviä henkilöitä, jotka voidaan palkata Euroopan unionin kaikkiin toimielimiin, kuten Euroopan parlamenttiin, neuvostoon, Euroopan komissioon, tuomioistuimeen, tilintarkastustuomioistuimeen, talous- ja sosiaalikomiteaan, alueiden komiteaan ja Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon. EPSO aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2003.

Harjoittelu

Säännöt

Oikeusasiamies tarjoaa kahdesti vuodessa harjoittelupaikkoja ensi sijassa yliopistoista tai vastaavista oppilaitoksista valmistuneille. Harjoittelu suoritetaan Strasbourgissa tai Brysselissä riippuen toimistojen työtilanteesta. Harjoittelujaksot alkavat 1. syyskuuta ja 1. tammikuuta.

Oikeusasiamiehen toimistoon pyrkiviltä harjoittelijoilta edellytetään erittäin hyvää englannin taitoa. Hakemukset on sen takia tehtävä englanniksi. Samasta syystä harjoittelua koskevat asiakirjat ovat saatavilla vain englanniksi.

Tällä hetkellä ilmoituksia avoimista harjoittelupaikoista ei ole.

Ulkopuolisia linkkejä