• Inge ett klagomål
  • Begäran om information
60th Rome Treaty anniversaryDitt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänster

Tematiska dokument

Det här avsnittet är avsett för offentliggörande av en rad tematiska dokument som ska presentera ombudsmannens tankar och ståndpunkter inom en rad strategiskt viktiga ämnen i hennes arbete, eller kring mer allmänna frågor som rör förfaranden.

Tematiska dokument är vanligtvis inriktade på ämnen där ombudsmannen har lämnat ett ovanligt värdefullt bidrag för att hjälpa klagande och upprätthålla en hög standard för god förvaltning.

Dokument kommer att läggas till i denna sektion vartefter de blir tillgängliga.