• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Ombudsmanul: etică și conduită

Ombudsman: etică și conduită

Emily O'Reilly a adoptat Codul de conduită al Ombudsmanului la 5 februarie 2015. Această inițiativă demonstrează angajamentul său în favoarea transparenței și conduitei etice și reflectă, de asemenea, convingerea sa fermă că instituțiile europene pot recâștiga încrederea cetățenilor numai prin servicii concepute pentru ei, responsabile, transparente și care respectă cele mai înalte standarde etice.

În strategia Ombudsmanului, prezentată în documentul Spre 2019, ne angajăm să punem în practică ceea ce afirmăm și să respectăm pe deplin, printre altele, principiile integrității și responsabilității în toate activitățile noastre. Materialul din secțiunea Etică și conduită de pe site-ul web al Ombudsmanului vizează îndeplinirea acestui angajament.

Pe lângă Codul de conduită și declarația de interese ale Ombudsmanului, această secțiune include informații privind cheltuielile pentru efectuarea de delegații și cheltuielile de reprezentare. Aceste informații, consultate în combinație cu informațiile publicate pe alte pagini ale site-ului web al Ombudsmanului, oferă o imagine clară a conduitei sale și a utilizării resurselor sale.

Citiţi mai multe...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007