• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Alegeri

Parlamentul European este responsabil de alegerea Ombudsmanului European. Regulamentul de procedurăal Parlamentului European stabileşte detalii privind procedura de alegere.

Informaţii detaliate privind alegerea Ombudsmanului European se pot găsi pe site-ul web al Parlamentului, la: