• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Recomandări

În cazul în care Ombudsmanul identifică, în cursul unei anchete, un caz de administrare defectuoasă, acesta sesizează instituţia sau organismul în cauză şi, dacă este cazul, va prezenta un proiect de recomandare. Instituţia sau organismul în cauză este obligat să transmită Ombudsmanului un aviz detaliat privind proiectul de recomandare în termen de trei luni. În mod obişnuit, proiectele de recomandări sunt disponibile în engleză şi în limba în care s-a formulat plângerea.

Recomandări de la 2018