• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Inițiative strategice

Activitatea de bază a Ombudsmanului constă în derularea de anchete pentru clarificarea eventualelor suspiciuni de administrare defectuoasă din cadrul instituțiilor europene. De asemenea, Ombudsmanul poate alege să facă investigații pe marginea unor subiecte de importanță strategică, fără a deschide o anchetă. Scopul acestor inițiative strategice este de a oferi instituțiilor recomandări pe teme importante, de a atrage atenția asupra unor chestiuni de interes public și de a afla detalii cu privire la o anumită problemă înainte de luarea deciziei de a deschide sau nu o anchetă. Vă rugăm să rețineți că anchetele strategice și inițiativele strategice desfășurate de Ombudsman vor fi reunite într-o secțiune destinată „activității strategice”, care va apărea pe site-ul revizuit al Ombudsmanului.

Inițiative strategice din 2018