• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Strategia

Strategia dla mandatu

Strategia Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich - „W stronę 2019 roku”

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich na całym świecie postrzegana jest jako symbol demokracji i praworządności. Zapewnia ona niezależną kontrolę działań władz i organów administracji publicznej oraz gwarantuje, że skargi wnoszone przez obywateli zostaną rozpatrzone, a ich praw bronić będzie niezależny, dostępny i bezstronny podmiot pozostający poza tradycyjnym wymiarem sprawiedliwości.

Ustanowienie instytucji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w następstwie podpisania traktatu z Maastricht w 1992 r. miało na celu zwiększenie legitymacji demokratycznej instytucji UE. Było też odpowiedzią na ich rosnący wpływ na codzienne życie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, a co za tym idzie na potrzebę przeciwdziałania niesprawiedliwemu, niesłusznemu czy arbitralnemu wykorzystywaniu władzy instytucjonalnej.

Urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich rozpocznie wkrótce trzecią dekadę swojej działalności. W zeszłym roku miałam zaszczyt zostać wybrana na to stanowisko przez Parlament Europejski, idąc w ślady p. Jacoba Södermana i prof. Nikiforosa Diamandourosa.

Moi poprzednicy pomogli zaszczepić świadomość istnienia nowej instytucji w administracji UE. Dzięki swoim umiejętnościom i wsparciu wysoce kompetentnego i oddanego zespołu udało im się doprowadzić do znaczącej poprawy wydajności, przejrzystości i rzetelności administracji publicznej. Ich starania umożliwiły udzielenie rekompensat tysiącom osób, członkom społeczeństwa obywatelskiego i podmiotom gospodarczym, którzy nie zostali w sposób satysfakcjonujący potraktowani przez instytucje UE.

Moją obecną rolą i celem jest zwiększenie wpływu, znaczenia i skuteczności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Strategia zaprezentowana na kolejnych stronach niniejszego opracowania ma za zadanie umożliwić osiągnięcie tego celu. Obejmuje ona okres do 2019 roku i jest rezultatem wielomiesięcznego dialogu prowadzonego z moim własnym zespołem, a także z wieloma przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw oraz z przywódcami instytucji europejskich i z Parlamentem Europejskim. Jej celem jest zagwarantowanie, że nasze zasoby będą wykorzystywane w sposób wysoce strategiczny poprzez wskazanie tych obszarów administracji publicznej w UE, na których możemy najskuteczniej działać.

Emily O'Reilly

Listopad 2014 r.

Więcej informacji...