• Złożyć skargę
 • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Dokumenty historyczne

Uwaga dotycząca odniesień do dokumentów sporządzonych przez instytucje UE

Poniższy wykaz dokumentów historycznych zawiera szereg odniesień do dokumentów sporządzonych przez instytucje UE, które mogą być nieznane niektórym czytelnikom.

Dokumenty COM: (np. COM(2004) 519 wersja ostateczna). Dokumenty te stosuje się w przypadku tekstów roboczych i wniosków dotyczących legislacji, jak również sprawozdań i komunikatów Komisji przeznaczonych dla innych instytucji. Są one dostępne wDzienniku Urzędowym oraz w witrynie Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm).

Dokumenty SEC: (np. SEC(93) 539 wersja ostateczna). Są to niepublikowane dokumenty Komisji Europejskiej. Dokumenty klasyfikuje się jako dokumenty SEC, jeżeli nie można ich zaliczyć do żadnej innej serii.

Dokumenty posiadające sygnaturę PE, sygnaturę A i sygnaturę B: Dokumenty posiadające sygnaturę PE to dokumenty Parlamentu Europejskiego (np. PE 318.504/DEF). Sygnatura PE pozostaje niezmieniona przez cały czas trwania procesu dyskusji i przyjmowania dokumentu. Sygnatura A (np. A5-0271/2002) nadawana jest sprawozdaniom przyjętym przez komisje Parlamentu Europejskiego. Obydwie kategorie dokumentów są dostępne w witrynie internetowej Parlamentu Europejskiego (http://www.europarl.europa.eu). Sygnatura B (np. B2-863/86) nadawana jest dokumentom, które są przedkładane Parlamentowi celem przeprowadzenia debaty i przyjęcia na sesji plenarnej.

Dokumenty SN: Są to niepublikowane dokumenty Rady Unii Europejskiej (np. SN 3940/90).

Dokumenty SI: Są to niepublikowane dokumenty sporządzone przez Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej dotyczące prac Rady, na przykład w związku z konferencjami międzyrządowymi (np. SI (90) 751).

2 - Dokumenty pochodzące z okresu poprzedzającego podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej (1992)

Dwa wnioski na międzyrządową konferencję poświęconą unii politycznej

 1. The Spanish proposal for a European Ombudsman, as contained in the Spanish proposal to the Intergovernmental Conference on Political Union
 2. The Danish proposal for a European Ombudsman, as contained in the Danish proposal to the Intergovernmental Conference on Political Union (pages 25 and 26)

Dokumenty różne

 1. Recommendation 757 [by the Assembly of the Council of Europe] (1975) on the conclusions of the Assembly's Legal Affairs Committee with the Ombudsmen and Parliamentary Commissioners in Council of Europe member states (Paris, 18-19 April 1974)
 2. The "Adonnino Report" - Report to the European Council by the ad hoc committee "On a People's Europe", A 10.04 COM 85, SN/2536/3/85
 3. Commission opinion of 21 October 1990 on the proposal for amendment of the Treaty establishing the European Economic Community with a view to political union (COM(90)600)

Pytania parlamentarne

 1. Lord O'Hagan, written question 562/74 to the European Commission on "accessibility of the European Commission" (Official Journal 1975 C 55, p. 13; this includes the Commission's reply)
 2. Lord O'Hagan, written question 663/74 to the European Commission on a "Community ombudsman" (Official Journal 1975 C 86, p. 54; this includes the Commission's reply)
 3. Barbara Castle, question écrite 1235/87 à la Commission européenne sur "Ombudsman européen" (Journal Officiel 1988 C 123, p. 8; ceci inclut la réponse de la Commission)

Projekty rezolucji Parlamentu Europejskiego

 1. Proposition de résolution déposée par M. Lafuente Lopez conformément à l'article 47 du réglement "sur la création et l'institution de la fonction de défenseur des citoyens européens", 26 septembre 1986 (B2-863/86)
 2. Motion for resolution under Rule 63 tabled by Barbara Castle: "A European Ombudsman", 12 August 1987 (B2-804/87)

Sprawozdania i rezolucje Parlamentu Europejskiego

 1. Report drawn up on behalf of the Legal Affairs Committee on the appointment of a Community Ombudsman by the European Parliament, 6 April 1979 (PE 57.508/fin.). Rapporteur: Sir Derek Walker-Smith
 2. Resolution on the appointment of a Community Ombudsman by the European Parliament, 11 May 1979 (Official Journal 1979 C 140, p. 153)
 3. Resolution on strengthening the citizen's right to petition the European Parliament, 14 June 1985 (Official Journal 1985 C 175, p. 273)
 4. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the first six months of 1987, 15 October 1987 (Official Journal 1990 C 175, p. 214)
 5. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 1989-1990, with indications as regards future procedure for handling petitions, 15 June 1990 (Official Journal 1990 C 175, p. 0214)
 6. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 1990-1991, 14 June 1991 (Official Journal 1991 C 183, p. 448)
 7. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 1991-1992, 8 July 1992 (Official Journal 1992 C 241, p. 66)
 8. Resolution on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 1992-1993, 25 June 1993 (Official Journal 1993 C 194, p. 381)

1 - Dokumenty pochodzące z okresu po podpisaniu Traktatu o Unii Europejskiej (1992)

Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Report of the Committee on Institutional Affairs on the regulations and conditions governing the performance of the European Ombudsman's duties, 14 October 1992 (A3-0298/92). Rapporteur: Rosy Bindi
 2. Resolution on the European Ombudsman - Regulations and general conditions governing the performance of the European Ombudsman's duties, 17 December 1992 (Official Journal 1992 C 21, p. 141)
 3. Resolution on democracy, transparency and subsidiarity and the Interinstitutional Agreement on procedures for implementing the principle of subsidiarity; the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties; the arrangements for the proceedings of the Conciliation Committee under Article 189b EC, 11 November 1993 (Official Journal 1993 C 329, p. 132)
 4. 94/262/ECSC, EC, Euratom: Decision of the European Parliament of 9 March 1994 on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties, (Official Journal 1994 L 113, p. 15). This is the document known as "the Statute of the Ombudsman". The full text of the original Statute (i.e., before the minor amendments effected by item 4 below) is set out in Annex V.
 5. Commission opinion on amendments to the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties, 6 March 2002 (COM/2002/0133 final)
 6. 2002/262/EC, ECSC, Euratom: Decision of the European Parliament of 14 March 2002 amending Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties, Official Journal L 92, p. 13.
 7. European Parliament resolution amending Article 3 of the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (1999/2215(ACI)), 21 March 2002 (Official Journal 2002 072 E, p. 336)

Zmiana Regulaminu Parlamentu (powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich)

 1. Report on the amendment of Rule 159 of the European Parliament's Rules of Procedure concerning the appointment of the Ombudsman, 29 November 1994, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0085/94). Rapporteur: Ben Fayot
 2. Second report on the amendment of Rule 159 of Parliament's Rules of Procedure concerning the appointment of the Ombudsman, 21 February 1995, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0024/95). Rapporteur: Ben Fayot
 3. Third report on the amendment of Rule 159 of Parliament's Rules of Procedures concerning appointment of the Ombudsman, 25 April 1995, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0094/95). Rapporteur: Ben Fayot
 4. Decision amending Rule 159 of Parliament's Rules of Procedure concerning appointment of the Ombudsman, 16 May 1995 (Official Journal 1995 C 151, p. 33)

Zmiana Regulaminu Parlamentu (rola Rzecznika Praw Obywatelskich)

 1. Report on amendment of Rule 161 of the European Parliament's Rules of Procedure relating to the Ombudsman of the Rules of Procedure of the European Parliament, 26 April 1994, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A3-0302/94/A). Rapporteur: José Maria Gil-Robles Gil-Delgado
 2. Report on amendment of Rule 161 of the European Parliament's Rules of Procedure relating to the Ombudsman of the Rules of Procedure of the European Parliament, 16 May 1994, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A3-0302/94/B). Rapporteur: José Maria Gil-Robles Gil-Delgado
 3. Report on the role of the European Ombudsman appointed by the European Parliament, 25 November 1994, Committee on Petitions (A4-0083/94). Rapporteur: Edward [Eddy] Newman
 4. Resolution on the role of the European Ombudsman appointed by the European Parliament, 14 July 1995 (Official Journal 1995 C 249, p. 226)
 5. Report on the amendment of Rule 161 of Parliament's Rules of Procedure, 16 December 1997, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0416/1997). Rapporteur: Brian Crowley
 6. Decision amending Rule 161 of the Parliament's Rules of Procedure on the activities of the Ombudsman, 16 July 1998 (Official Journal 1998 C 292, p. 116)
 7. Report on amendment of Rule 161(2) of Parliament's Rules of Procedure concerning the activities of the Ombudsman, 21 January 1999, Committee on the Rules of Procedure, the Verification of Credentials and Immunities (A4-0016/99). Rapporteur: Johannes Voggenhuber

Sprawozdania dotyczące sprawozdań specjalnych Rzecznika Praw Obywatelskich (Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego)

 1. Report on the Special Report by the European Ombudsman to the European Parliament following his own-initiative inquiry into public access to documents, 2 July 1998 (A4-0265/98). Rapporteur: Astrid Thors
 2. Report on the Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the own-initiative inquiry into the secrecy which forms part of the Commission's recruitment procedures, 12 October 2000 (A5-0280/2000). Rapporteur: Herbert Bösch.
 3. Report on the European Ombudsman's Special Report to the European Parliament following the own-initiative inquiry into the existence and the public accessibility, in the different Community institutions and bodies, of a Code of Good Administrative Behaviour, 27 June 2001 (A5-0245/2001). Rapporteur: Roy Perry.
 4. Report on the Report to the European Parliament following the draft recommendation to the European Commission in complaint 713/98/IJH, 27 September 2001 (A5-0423/2001). Rapporteur: Jean Lambert
 5. Report on the Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the European Commission in complaint 242/2000/GG, 14 October 2002 (A5-0355/2002). Rapporteur: Jean Lambert
 6. Report on the Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament in complaint 917/2000/GG - "Statewatch", 30 October 2002 (A5-0363/2002). Rapporteur: Astrid Thors

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – 10 lat pracy na rzecz praw obywatelskich w Europie

 1. Speech by the European Ombudsman, Professor P. Nikiforos Diamandouros, on the Occasion of a Gala Dinner to Celebrate the 10th Anniversary of the European Ombudsman Institution
 2. The European Ombudsman - Origins, Establishment, Evolution - Commemorative volume published on the occasion of the 10th anniversary of the institution (PDF) The European Ombudsman - Origins, Establishment, Evolution - Commemorative volume published on the occasion of the 10th anniversary of the institution
 3. Remarks by the European Ombudsman, Professor P. Nikiforos Diamandouros, on the Occasion of the Reception to Celebrate the 10th Anniversary of the European Ombudsman Institution
 4. Discours du Médiateur européen, M. le Professeur P. Nikiforos Diamandouros, à l’occasion du dîner offert par la Ville de Strasbourg en l'honneur du 10ème anniversaire de l'établissement du Médiateur européen à Strasbourg
 5. Speech by the European Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros, on the Occasion of the Formal Dinner with the EU Institutions, Bodies and Agencies to Mark the 10th Anniversary of the European Ombudsman Institution
 6. Discours du Président de la Commission européenne, M. Barroso, à l’occasion du dîner commémoratif du 10ème anniversaire de l’institution du Médiateur européen
 7. "Raising awareness about the right to complain - the next steps for the European Ombudsman"
 8. "A more open and accountable EU administration - the next steps for the Commission, the Parliament and the Ombudsman"
 9. Discours du Médiateur européen, M. le Professeur P. Nikiforos Diamandouros, devant la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
 10. "Raising awareness about the right to complain - the next steps for the European Ombudsman"

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – 20 lat

 1. The European Parliament and the establishment of a European Ombudsman: Twenty years of debate, 1974-1995