• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Infografiki z 2017

Zgodność z propozycjami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r.
Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.
Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.
Zmiany w liczbie dochodzeń prowadzonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Dochodzenia, w których Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził niewłaściwe administrowanie w 2016 r.
Działania podjęte przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiedzi na skargi złożone w 2016 r.
Kwestie będące przedmiotem dochodzeń zamkniętych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.
Dochodzenia prowadzone przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. dotyczyły następujących instytucji
Liczba skarg w latach 2003–2016
Źródła zarejestrowanych skarg i dochodzeń otwartych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r.
Działalność strategiczna w 2016 r.
Porady, skargi i dochodzenia w 2016 roku
Skargi przekazane innym instytucjom i organom; skarżący, którym Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich polecił kontakt z innymi instytucjami i organami w 2016 r.
Liczba wzmianek w mediach
The European Ombudsman and you - How it works