• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Infografiki z 2018

Przestrzeganie propozycji Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich w 2016 r.
Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r. (średnio 9 miesięcy)
Wyniki dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.
Zmiany w liczbie dochodzeń prowadzonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na skargi złożone w 2017 r.
Kwestie będące przedmiotem dochodzeń zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.
Dochodzenia prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r. dotyczyły następujących instytucji
Liczba skarg wykraczających poza zakres mandatu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2003-2017
Liczba skarg objętych mandatem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2003-2017
Źródła zarejestrowanych skarg i dochodzeń otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.
Działania strategiczne w 2017 r.
Porady, skargi i dochodzenia w 2017 r.
Skargi przekazywane innym instytucjom i organom w 2017 r.; skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poleciła kontakt z innymi instytucjami i organami w 2017 r. (łącznie 1 148)
Pomoc w szybszym dostępie do dokumentów UE - „Procedura szybkiego rozpatrywania skarg” wprowadzona przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich