• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

18 kwiecień 2018 :  Ombudsman expresses disappointment at ECB response on President Draghi’s ‘Group of 30’ membership

European Ombudsman, Emily O’Reilly, notes with disappointment the decision of ECB President Mario Draghi not to suspend his membership of the private, Washington-based ‘Group of 30’ organisation following her recommendation to do so.

“It’s a missed opportunity for increased trust.” Ms. O’Reilly said “I had hoped that at a challenging time for the EU, the ECB might have seized an opportunity to show leadership by not allowing even the slightest perception to emerge that overly close relationships exist between regulators and those they regulate.”

[...]

Więcej informacji...

15 marzec 2018 :  Ombudsman asks Commission to reassess Barroso appointment
20 luty 2018 :  Ombudsman launches ‘fast-track’ complaint procedure for access to documents
Wszystkie publikacje prasowe…