• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

13 luty 2018 :  Ombudsman says Member States must open up their opaque negotiations on EU laws

Following a detailed inquiry, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has found that the Council of the EU - through practices that inhibit the scrutiny of draft EU legislation - undermines citizens’ right to hold their elected representatives to account. This constitutes maladministration.

The Ombudsman specifically criticises the Council’s failure systematically to record the identity of Member States taking positions during discussions on draft legislation, and the widespread practice of disproportionately marking documents as not for circulation, or “LIMITE”.

[...]

Więcej informacji...

17 styczeń 2018 :  Ombudsman recommends President Draghi suspend his ‘Group of 30’ membership
18 grudzień 2017 :  Ombudsman asks President Tusk to publish meetings with lobbyists
Wszystkie publikacje prasowe…