• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
 Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich W stronę 2019 roku60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

24 maj 2017 :  Ombudsman launches list of Dos & Don’ts to help EU officials deal with lobbyists

Launching her Annual Report 2016, the European Ombudsman, Emily O'Reilly, has also published practical advice for EU officials on interacting with interest representatives.

The Dos and Don’ts list will help ensure that public officials do not inadvertently breach ethical norms. The list should also help the interest representatives by clarifying what is appropriate thereby making sure that the interactions are positive and open for everyone involved.

[...]

Więcej informacji...

30 marzec 2017 :  Ombudsman announces Award for Good Administration winners
14 marzec 2017 :  Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work
Wszystkie publikacje prasowe…