• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

13 wrzesień 2017 :  Ombudsman welcomes proposals to strengthen Commissioner ethics and transparency rules

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, welcomes the College of Commissioners’ decision to strengthen the ethics and transparency rules governing Commissioners’ activities, while in office and after they leave.

The measures, which include a much more detailed Code of Conduct for Commissioners and publishing the Independent Ethical Committee’s opinions on Commissioners’ post-mandate jobs, have previously been called for by the Ombudsman.

[...]

Więcej informacji...

17 lipiec 2017 :  Ombudsman asks nine questions on handling of Commissioners’ post-mandate jobs
24 maj 2017 :  Ombudsman launches list of Dos & Don’ts to help EU officials deal with lobbyists
Wszystkie publikacje prasowe…