• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Wprowadzenie

Rzecznik uznaje istotną rolę, jaką środki przekazu odgrywają pod względem informowania opinii publicznej, wzbogacania debaty oraz zwiększania widoczności jej działalności we wszystkich państwach członkowskich UE. Proaktywna polityka medialna stanowi centralny element działalności Rzecznika i jej wysiłków na rzecz promowania poszanowania praw wynikających z prawodawstwa UE oraz usprawniania jakości administracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów Rzecznika z mediami, należy kontaktować się z: Gundi Gadesmann, Kierownik Działu ds. mediów i stosunków zewnętrznych, tel. +32 2 284 26 09.

Komunikaty prasowe

30 listopad 2017 :  Ombudsman welcomes EU decision to pay trainees in EU foreign delegations

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, welcomes the vote today by the EU to allocate funds to pay trainees in EU foreign delegations, in response to her recommendation.

The Ombudsman’s proposal followed a complaint by an Austrian trainee about the European External Action Service’s practice of not paying trainees in its delegations.

“I welcome the progressive stance of High Representative Mogherini on this issue, and now the support of the EU budgetary authorities for my recommendation that trainees in EU foreign delegations be paid. These [...]

Więcej informacji...

5 październik 2017 :  Ombudsman launches public consultation on Council transparency
13 wrzesień 2017 :  Ombudsman welcomes proposals to strengthen Commissioner ethics and transparency rules
Wszystkie publikacje prasowe…