• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Streszczenie decyzji w sprawie 2216/2017/AMF dotyczącej odmowy przyznania przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów i informacji związanych ze spotkaniami członków Komisji

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sprawa :  2216/2017/AMF
    Otwarta 2018-01-16 - Decyzja z 2018-01-16
  • Dotyczy(Dotyczą) instytucji :  Komisja Europejska

Sprawa dotyczyła wniosku o publiczny dostęp do dokumentów, mianowicie transkrypcji lub protokołów spotkań pomiędzy Georgem Sorosem a Komisją Europejską.

Komisja powiadomiła skarżącego o tym, że nie posiada takich dokumentów. Komisja udostępniła jednak skarżącemu łącza do stron internetowych, gdzie opublikowano informacje na temat treści, lokalizacji i dat spotkań. Skarżący uznał, że Komisja w nieodpowiedni sposób zajęła się wnioskiem.

Rzecznik zbadała sprawę i nie dopatrzyła się przypadku niewłaściwego administrowania przez Komisję Europejską przy rozpatrywaniu wniosku o dostęp do dokumentów.