• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zapytania od członków Sieci

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Członkowie europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich mogą kierować zapytania do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na temat kwestii unijnych, które pojawiły się w toku dochodzeń. Za pośrednictwem procedury zapytania, w ramach której Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich pomaga członkom sieci poprzez uzyskanie odpowiedzi eksperckich z instytucji UE, rozwiązano wiele krajowych i regionalnych postępowań sprawdzających w sposób, który nie byłby możliwy w innej sytuacji.