• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zapytania od członków Sieci

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Członkowie Europejskiej Sieci Rzeczników mogą kierować zapytania do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na temat prawa Unii i kwestii związanych z polityką unijną, które pojawiły się w trakcie ich dochodzeń. Za pośrednictwem procedury zapytania, w ramach której Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich pomaga członkom Sieci poprzez uzyskanie odpowiedzi eksperckich z instytucji UE, rozwiązano wiele postępowań sprawdzających prowadzonych przez krajowych i regionalnych rzeczników praw obywatelskich w sposób, który nie byłby możliwy w innej sytuacji.