• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zapytania od członków sieci

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

W dniu 12 października 2015 r. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly przyjęła nowy dokument strategiczny „Reformowanie Europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich”, który został przekazany wszystkim członkom sieci. Zauważyła, że „za pośrednictwem procedury zapytania, w ramach której Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich pomaga członkom sieci poprzez uzyskanie odpowiedzi eksperckich z instytucji UE rozwiązano wiele postepowań sprawdzających prowadzonych przez krajowych i regionalnych rzeczników praw obywatelskich w sposób, który nie byłby możliwy inaczej.

Jednakże procedura zapytania stała się kłopotliwa i czasochłonna. Dlatego też Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zreformuje wewnętrznie procedurę poprzez jej przyspieszenie służące uzyskiwaniu szybszych rezultatów. Oznacza to, że biura sieci mogą składać zapytania tak, jak dotychczas i mieć pewność, że otrzymają odpowiedź na czas i będą ją mogły wykorzystać do własnych postępowań sprawdzających”.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydowała, że funkcjonujący w jej biurze Dział 1 ds. Postępowań Sprawdzających będzie rozpatrywał wszystkie zapytania składane przez krajowych rzeczników praw obywatelskich, stosując szybką procedurę (opisaną poniżej) w odniesieniu do Komisji Europejskiej.

Procedura ta obejmuje następujące kroki:

· złożenie zapytania bezpośrednio przez urzędnika prowadzącego sprawę lub inną uprawnioną osobę w biurze krajowego rzecznika praw obywatelskich pocztą elektroniczną skierowaną do Kierownika Działu 1 Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub za pośrednictwem e-formularza „Zapytania” - jak wyjaśniono poniżej;

· analizę zapytania przez Dział 1 w maksymalnym terminie 2 dni roboczych;

· wysłanie wniosku o opinię w sprawie kwestii związanej z przepisami prawa UE podniesionej w zapytaniu do Sekretariatu Generalnego Komisji lub jakiejkolwiek innej odnośnej instytucji, organu czy agencji;

· wysłanie odpowiedzi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przez służby odpowiedniej Dyrekcji Generalnej Komisji, we współpracy z Sekretariatem Generalnym, lub przez jakąkolwiek inną odnośną instytucję, organ czy agencję w miarę możliwości w terminie 2 tygodni;

· weryfikację kompletności tej odpowiedzi przez Dział 1 w ciągu następnego dnia roboczego;

· jeżeli odpowiedź na zapytanie nie wymaga dalszych kontaktów z Komisją, inną odnośną instytucją, organem lub agencją, zaproszenie do przedstawienia uwag przez autora zapytania, w terminie 7 dni;

· jeżeli nie jest niezbędna kolejna opinia Komisji, innej odnośnej instytucji, organu czy agencji, zamknięcie procedury zapytania;

· oraz publikację zapytania i odpowiedzi Komisji w sekcji „Zapytania” na ENOENT w porozumieniu z autorem zapytania.

Cała procedura powinna trwać maksymalnie 20 dni roboczych, chyba że Komisja poprosi o więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi na zapytanie.

Sekcja „Zapytania” na portalu ENONET zostanie zmodernizowana przez Dział 1 (sekcję ICT), a wkrótce do dyspozycji sieci będzie specjalnie zaprojektowany e-formularz „Zapytań” i będzie automatycznie przekierowany do Działu 1.

Nowa procedura w odniesieniu do zapytań od krajowych rzeczników praw obywatelskich stała się obowiązująca z dniem publikacji nowej strategii.