• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
 Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich W stronę 2019 roku60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Decyzje

W tej sekcji dostępne są decyzje podjęte w wyniku dochodzenia prowadzonego przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach zamkniętych po 1 lipca 1998 r. Decyzje są zazwyczaj dostępne w języku angielskim oraz w języku skarżącego.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich składa wniosek do instytucji o przedstawienie raportu dotyczącego zamierzonych działań, podjętych w związku z uwagami krytycznymi i innymi uwagami zawartymi w jego decyzji. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ocenia i redaguje raport o działaniach instytucji podjętych w odpowiedzi na jego uwagi, który jest publikowany każdego roku i dostępny na tej stronie internetowej .

01/09/2008: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje nowy format decyzji.

Decyzje z maja 2017