• Złożyć skargę
 • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Zespół Rzecznika Praw Obywatelskich

Zespół Rzecznika Praw Obywatelskich

W celu prawidłowego wywiązywania się przez instytucję z zadań, które polegają na rozpatrywaniu skarg we wszystkich 24 językach traktatu oraz na upowszechnianiu informacji o prawie do składania skarg, Rzecznik dysponuje dobrze wykwalifikowanymi, wielojęzycznymi pracownikami. Niniejsza sekcja zawiera pełny wykaz pracowników i nazwy zajmowanych przez nich stanowisk.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Gabinet Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Szef Gabinetu
  Odpowiedzialny za ogólną strategię Rzecznika, kontakty międzyinstytucjonalne, w tym z Parlamentem Europejskim, oraz zarządzanie gabinetem. Współpracuje z Sekretariatem Generalnym przy zapewnianiu wdrażania strategii. Doradza Rzecznikowi w sprawach działań związanych z komunikacją i kontaktami zewnętrznymi.
 • Fintan Butler
  Starszy doradca
  Doradza Rzecznikowi w kwestiach dochodzeń, procesów dochodzeniowych i w powiązanych sprawach.
 • Graham Smith
  Starszy doradca
  Senior adviser to Ombudsman and on access to documents, complaint-handling processes and outcomes. Represents Ombudsman as speaker at conferences and events.
 • Silvia Bartolucci
  Asystent osobisty
  Odpowiada za prowadzenie kalendarza Rzecznika, organizację jego wyjazdów i spotkań.
 • Frederik Hafen
  Asystent ds. polityki
  Odpowiada za codzienne kontakty z Parlamentem Europejskim, w tym z Komisją Petycji. Pomaga w wewnętrznej i zewnętrznej realizacji strategii Rzecznika, między innymi w ramach przygotowywania spotkań informacyjnych Rzecznika.
 • Caroline Moen
  Asystent gabinetu
  Odpowiada za zarządzanie terminarzem Rzecznik; obsługuje korespondencję przychodzącą do Rzecznik oraz zaproszenia; zarządza cyfrowymi archiwami Gabinetu; prowadzi stronę intranetową Rzecznika. Odpowiada za bieżące zadania administracyjne zgodnie z poleceniami.

Sekretariat Generalny

Sekretariat Generalny odpowiada za całościowe zarządzanie biurem i zapewnia ogólną koordynację i realizację strategii Rzecznika.
 • - Vacant -
  Sekretarz Generalny
 • Peter Dyrberg
  Doradca Sekretarza Generalnego w sprawie dochodzeń
 • Murielle Richardson
  Doradca Sekretarza Generalnego w sprawach związanych z zasobami ludzkimi i cyklem zarządzania

Dział Komunikacji

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Kierownik Działu Komunikacji
 • Sylvie Debout
  Asystent ds. publikacji
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Asystent ds. komunikacji
 • Jean Lusweti
  Redaktor i asystent ds. komunikacji
 • Honor Mahony
  Rzecznik prasowy
 • Carolina Marín Vargas
  Asystent ds. komunikacji
 • Richard More O'Ferrall
  Specjalista ds. Komunikacji
 • Marina Ramazanova
  Asystent ds. komunikacji
 • Gabrielle Sheridan
  Asystent ds. komunikacji
 • Christelle Therouse
  Asystent ds. komunikacji

Dział 1 ds. Dochodzeń i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Kierownik Działu 1 ds. Dochodzeń i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Asystent ds. administracyjnych
 • Maria Depasquale
  Główny prawnik
 • Inga Jasmontaitė
  Asystent ds. administracyjnych
 • Tereza Mandjukova
  Referent
 • Maria Moustakali
  Referent
 • Josef Nejedlý
  Prawnik
 • Jakub Pawlowicz
  Prawnik
 • Eija Salonen
  Prawnik
 • Francesca Gennari
  Stażysta
Sekcja Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Kierownik Sekcji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
 • Kevin Crespo Gao
  Asystent ds. technologii informacyjnych
 • Massimo Ezzy
  Specjalista ds. technologii informacyjnych - Projektant systemu
 • Gaël Lambert
  Specjalista ds. technologii informacyjnych - LSA

Dział 2 ds. Koordynacji Dochodzeń w sprawie Interesu Publicznego

Inquiries Unit 2 coordinates inquiries which the Ombudsman considers to be of particular public interest and manages the fast-track procedure for dealing with public access to documents cases.
 • Fergal Ó Regan
  Kierownik Działu 2 ds. Koordynacji dochodzeń w sprawie Interesu Publicznego
 • Tessa Harris Hess
  Referent
 • Catherine Vaudé
  Asystent ds. administracyjnych
 • Una Kadunić
  Stażysta

Dział 3 ds. Dochodzeń

Głównym zadaniem Działu 3 ds. Dochodzeń jest prowadzenie dochodzeń dotyczących możliwych przypadków niewłaściwego administrowania celem znajdowania rozwiązań zgodnych ze strategicznymi celami i priorytetami wyznaczonymi przez Rzecznika.
 • Lambros Papadias
  Kierownik Działu 3 ds. Dochodzeń
 • Antonios Antoniadis
  Główny prawnik
 • Celien Coltura
  Referent
 • Patricia López Martín
  Prawnik
 • Erika Murányi
  Asystent ds. administracyjnych
 • Silvia Ticau
  Referent
 • Diana Riochet
  Prawnik
 • José Campos Navarro
  Stażysta
 • Tania Isacu
  Stażysta

Dział 4 ds. Dochodzeń

Głównym zadaniem Działu 4 ds. Dochodzeń jest prowadzenie dochodzeń dotyczących możliwych przypadków niewłaściwego administrowania celem znajdowania rozwiązań zgodnych ze strategicznymi celami i priorytetami wyznaczonymi przez Rzecznika.
 • Tina Nilsson
  Kierownik Działu 4 ds. Dochodzeń
 • Evelyne Coudière
  Asystent ds. administracyjnych
 • Nastasja Fuxa
  Prawnik
 • Laura Massocchi
  Referent
 • Angela Marcos Figueruelo
  Prawnik
 • Konstantinos Tsaklidis
  Referent
 • Michaela Gehring
  Stażysta
 • Sandra Karlsson
  Stażysta

Dział 5 ds. Dochodzeń i Zarządzania Procesami

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  Kierownik Działu 5 ds. Zarządzania Procesami i Dochodzeń – Specjalista ds. przejrzystości
 • Christophe Bauer
  Asystent kierownika działu ds. procesów zarządzania sprawami
 • Séverine Beyer
  Asystent ds. zarządzania dokumentami
 • Ana Bismarque Gaspar
  Asystent ds. zarządzania dokumentami
 • Juliano Franco
  Główny prawnik
 • Hanna Kubiak
  Pracownik ds. rozpatrywania skarg
 • Oualiba Makhloufia
  Asystent Kierownika Działu – Specjalista ds. zarządzania dokumentami
 • Aude Perrot
  Referent
 • Michael Weiskorn
  Asystent ds. zarządzania dokumentami w zakresie wolności informacji
 • Caroline Zinck
  Asystent ds. zarządzania dokumentami
 • Marta Barzagli
  Stażysta

Dział ds. Dochodzeń Strategicznych

Zadaniem Działu ds. Dochodzeń Strategicznych jest promowanie korzystnych zmian systemowych w administracji UE, głównie poprzez prowadzenie i nadzorowanie dochodzeń z własnej inicjatywy i współpracę z instytucjami, organami, urzędami i agencjami zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich „W stronę 2019 roku” oraz priorytetami określonymi w Rocznym planie zarządzania.
 • Rosita Hickey
  Kierownik Działu ds. Dochodzeń Strategicznych
 • Elpida Apostolidou
  Asystent ds. prawnych
 • Tanja Ehnert
  Referent
 • Koen Roovers
  Referent
 • Maximillian Kemp
  Stażysta

Dział ds. Kadr, Administracji i Budżetu

Dział ds. Kadr, Administracji i Budżetu odpowiada za wszelkie sprawy administracyjne związane z budynkami i wyposażeniem, kadrami, budżetem i finansami instytucji. Zadaniem działu jest wspieranie Rzecznika poprzez pozyskiwanie dla instytucji wysoko wykwalifikowanych kadr, zapewnianie doskonałych warunków pracy oraz przestrzeganie najwyższych standardów wydajności i rzetelności w korzystaniu ze środków publicznych.
 • Alessandro Del Bon
  Kierownik Działu ds. Kadr, Administracji i Budżetu
Sektor Budżetowy
 • Véronique Vandaele
  Kierownik Sektora Budżetowego
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Asystent kierownika działu - Asystent ds. finansowych
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Specjalista ds. finansów
 • Stéphanie Maraj
  Specjalista ds. finansów
 • Emese Szentes
  Specjalista ds. finansów
Sektor Zasobów Ludzkich
 • Zina Assimakopoulou
  Kierownik Sektora Zasobów Ludzkich
 • Rachel Doell
  Asystent ds. administracyjnych
 • Henri Finckbohner
  Kierowca - Wsparcie administracyjne
 • Giovanna Fragapane
  Asystent ds. administracyjnych
 • Marjorie Fuchs
  Administrator
 • Isgouhi Krikorian
  Asystent ds. administracyjnych
 • Charles Mebs
  Asystent ds. administracyjnych
 • Félicia Voltzenlogel
  Asystent ds. kadrowych

Inspektor ochrony danych

 • Juliano Franco
  Inspektor ochrony danych
 • Elpida Apostolidou
  Asystent Inspektora Ochrony Danych