• Złożyć skargę
 • Szukam informacji
 Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich W stronę 2019 roku60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Krajowi rzecznicy praw obywatelskich

 • be
 • bg
 • cz
 • dk
 • de
 • ee
 • ie
 • gr
 • es
 • fr
 • hr
 • it
 • cy
 • lv
 • lt
 • lu
 • hu
 • mt
 • nl
 • at
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
 • fi
 • se
 • uk
 • no

Belgia

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman
Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel
Tel.: +32 2 289 27 27
Faks: +32 2 289 27 28
Strona internetowa: http://www.federalombudsman.be

Bułgaria

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street
BG -1000 Sofia
Tel.: +359 2 81 06 955
Faks: +359 2 81 06 963
Strona internetowa: http://www.ombudsman.bg

Czechy

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
CZ-602 00 Brno
Tel.: +420 542 542 888
Faks: +420 542 542 772
Strona internetowa: http://www.ochrance.cz

Dania

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
DK-1457 Copenhagen K
Tel.: +45 33 13 25 12
Faks: +45 33 13 07 17
Strona internetowa: http://www.ombudsmanden.dk

Niemcy

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
DE-11011 Berlin
Tel.: +49 30 227 35257
Faks: +49 30 227 36053
Strona internetowa: http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a02/index.jsp

Estonia

Õiguskantsler
Kohtu 8
EE-15193 Tallinn
Tel.: +372 693 8400
Faks: +372 693 8401
Strona internetowa: http://www.oiguskantsler.ee

Irlandia

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street
IE-Dublin 2
Tel.: +353 1 678 5222
Faks: +353 1 661 0570
Strona internetowa: http://www.ombudsman.gov.ie

Grecja

Ombudsman
17 Halkokondyli Street
GR - 10432 Athens
Tel.: +30 213 1306 600
Faks: +30 213 1306 800
Strona internetowa: http://www.synigoros.gr

Hiszpania

Defensora del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y
Calle Zurbano, 42
ES-28010 Madrid
Tel.: +34 91 432 79 00
Faks: +34 91 308 11 58
Strona internetowa: http://www.defensordelpueblo.es

Francja

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
FR - 75008 Paris
Tel.: +33 1 53 29 22 00
Faks: +33 1 53 29 22 45
Strona internetowa: http://www.defenseurdesdroits.fr

Chorwacja

Pučki pravobranitelj
Trg hrvatskih velikana 6
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4851 855
Faks: +385 1 6431 628
Strona internetowa: http://www.ombudsman.hr

Włochy

We Włoszech nie ma krajowego rzecznika ani krajowej komisji ds. petycji. Jest za to sieć regionalnych rzeczników. Regionalny Rzecznik Praw Obywatelskich dla regionu Toskanii jest przewodniczącym Krajowego Organu koordynującego Regionalnych Rzeczników Praw Obywatelskich we Włoszech. Siedziba Organu koordynującego znajduje się przy Konferencji Przewodniczących Regionalnego Zgromadzenia parmanetarnego w Rzymie.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41
IT-00193 Roma
Tel.: +39 06 3600 3673
Faks: +39 06 3600 4775
Strona internetowa: http://www.difesacivicaitalia.it/

Cypr

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House
Diagorou 2
CY-1097 Nicosia
Tel.: +357 22 405500
Faks: +357 22 672881
Strona internetowa: http://www.ombudsman.gov.cy

Łotwa

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25
LV-1010 Rīga
Tel.: +371 67686768
Faks: +371 67244074
Strona internetowa: http://www.tiesibsargs.lv

Litwa

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56
LT-01110 Vilnius
Tel.: +370 5 266 51 05
Faks: +370 5 266 51 38
Strona internetowa: http://www.lrski.lt

Luksemburg

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg
Tel.: +352 26 27 01 01
Faks: +352 26 27 01 02
Strona internetowa: http://www.ombudsman.lu

Węgry

Alapvető Jogok Biztosa
Nádor u. 22
HU-1051 Budapest
Tel.: +36 1 475 7100
Faks: +36 1 269 1615
Strona internetowa: http://www.ajbh.hu

Malta

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street
MT-Valletta VLT 07
Tel.: +356 21 24 79 44
Faks: +356 21 24 79 24
Strona internetowa: http://www.ombudsman.org.mt

Holandia

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
PO Box 93122
NL-2509 AC Den Haag
Tel.: +31 70 356 35 63
Faks: +31 70 360 75 72
Strona internetowa: http://www.nationaleombudsman.nl

Austria

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20
AT-1015 Wien
Tel.: +43 (1) 515 05-0
Faks: +43 (1) 515 05-150
Strona internetowa: http://www.volksanwaltschaft.gv.at

Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
PL-00-090 Warszawa
Tel.: +48 22 551 77 00
Faks: +48 22 827 64 53
Strona internetowa: http://www.rpo.gov.pl

Portugalia

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9
PT-1249-088 Lisboa
Tel.: +351 213 926 600
Faks: +351 213 961 243
Strona internetowa: http://www.provedor-jus.pt

Rumunia

Avocatul Poporului
Eugeniu Carada 3
Sector 3
RO-71204 Bucuresti
Tel.: +40 21 312 71 34
Faks: +40 21 312 49 21
Strona internetowa: http://www.avp.ro

Słowenia

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56
SI-1109 Ljubljana
Tel.: +386 1 475 00 50
Faks: +386 1 475 00 40
Strona internetowa: http://www.varuh-rs.si

Słowacja

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel.: +421 2 323 63 705
Faks: +421 2 323 63 703
Strona internetowa: http://www.vop.gov.sk

Finlandia

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
FI-00102 Helsinki
Tel.: +358 9 4321
Faks: +358 9 432 2268
Strona internetowa: http://www.oikeusasiamies.fi

Finlandia

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
FI-00023 Valtioneuvosto
Tel.: +358 9 16001
Faks: +358 9 160 23975
Strona internetowa: http://www.oikeuskansleri.fi

Szwecja

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
SE-10326 Stockholm
Tel.: +46 8 786 40 00
Faks: +46 8 21 65 58
Strona internetowa: http://www.jo.se

Wielka Brytania

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
UK-London SW1P 4QP
Tel.: +44 345 015 4033
Faks: +44 300 061 4000
Strona internetowa: http://www.ombudsman.org.uk

Wielka Brytania

Northern Ireland Ombudsman
33 Wellington Place
UK-Belfast BT1 6HN
Tel.: +44 28 9023 3821
Faks: +44 28 9023 4912
Strona internetowa: http://www.ni-ombudsman.org.uk

Norwegia

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum
NO-0101 Oslo
Tel.: +47 22 82 85 00
Faks: +47 22 82 85 11
Strona internetowa: http://www.sivilombudsmannen.no