• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Życiorysy


Jacob SödermanJacob Söderman (1995 - 2003)P. Nikiforos DiamandourosP. Nikiforos Diamandouros (2003 - 2013)Emily O'ReillyEmily O’Reilly (2013 - dzisiaj)

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Emily O'Reilly

Emily O'Reilly

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2013 - dzisiaj)

Emily O’Reilly została po raz pierwszy wybrana na Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w lipcu 2013 r. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w grudniu 2014 r. została ponownie wybrana na pięcioletnią kadencję. Jako Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje ona sprawy dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej. Za swoją pracę w 2017 r. otrzymała nagrodę Schwarzkopf Europe Award.

W latach 2003-2013 Emily O’Reilly była pierwszą kobietą na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisarza ds. Informacji w Irlandii. Ponadto w 2007 r. została mianowana Komisarzem ds. Informacji o Środowisku.

W 2008 r., gdy pełniła funkcję krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich, za pracę na rzecz promowania praw człowieka w ciągu całej swojej kariery, Uniwersytet Irlandzki wyróżnił ją honorowym doktoratem w dziedzinie prawa. W 2014 r. otrzymała doktorat honorowy z prawa przyznany przez University College w Dublinie w uznaniu jej 10-letniego zaangażowania na stanowisku irlandzkiej Rzecznik Praw Obywatelskich.

Za swoją wcześniejszą pracę jako dziennikarka, autorka oraz redaktor naczelna do spraw polityki, Emily O’Reilly została uhonorowana krajowymi i międzynarodowymi wyróżnieniami o dużym znaczeniu, m.in. w 1988 r. przez Harvard University Fellowship oraz licznymi nagrodami krajowymi. Ma w swoim dorobku trzy dobrze przyjęte przez krytykę książki poświęcone irlandzkiej polityce i mediom; jest obecnie członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Fundacji Niemana przy Uniwersytecie Harvarda do spraw dziennikarstwa.

W ciągu swojej kariery dziennikarskiej otrzymała dwie nagrody: Dziennikarz Roku - Kobieta w 1986 r. i Dziennikarz Roku w 1994 r.