• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Inicjatywy strategiczne

Głównym przedmiotem działalności Rzecznik jest prowadzenie dochodzeń służących wyjaśnianiu wszelkich podejrzeń wystąpienia niewłaściwego administrowania w instytucjach UE. Rzecznik może też zdecydować się na zbadanie strategicznie ważnych tematów bez wszczynania dochodzenia. Celem takich strategicznych inicjatyw jest wymiana propozycji z właściwymi instytucjami na temat ważnych tematów, tak aby uwidaczniać kwestie interesu publicznego oraz aby uzyskać więcej informacji o konkretnej sprawie przed podjęciem decyzji co do konieczności wszczynania dochodzenia. Należy zwrócić uwagę, że strategiczne dochodzenia i strategiczne inicjatywy Rzecznik będą zebrane łącznie w sekcji „działania strategiczne” na przebudowanej stronie internetowej Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich.

Inicjatywy strategiczne z 2018 r.