• Złożyć skargę
 • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Działalność sieci

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Działalność sieci

Członkowie europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich wymieniają informacje na temat prawa UE i najlepszych praktyk – w trakcie seminariów i spotkań, na łamach regularnie wydawanego biuletynu, na elektronicznym forum dyskusyjnym i za pośrednictwem codziennego elektronicznego serwisu informacyjnego. Wizyty Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w państwach członkowskich, gdzie był podejmowany przez krajowych rzeczników praw obywatelskich, okazały się również bardzo skuteczne z perspektywy rozwoju tej sieci.

Seminaria krajowych i regionalnych rzeczników praw obywatelskich organizowane są co dwa lata, wspólnie przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jego krajowego lub regionalnego odpowiednika. Seminaria krajowych rzeczników praw obywatelskich odbyły się w następujących miastach:

 • Dublin (2013)
 • Kopenhaga (2011)
 • Pafos (2009)
 • Strasburg (2007)
 • Haga (2005)
 • Ateny (2003)
 • Bruksela (2001)
 • Paryż (1999)
 • Strasburg (1996)

Seminaria regionalnych rzeczników praw obywatelskich odbyły się w następujących miastach:

 • Cardiff (2014)
 • Bruksela (2012)
 • Innsbruck (2010)
 • Berlin (2008)
 • Londyn (2006)
 • Walencja (2003)
 • Bruksela (2001)
 • Florencja (1999)
 • Barcelona (1997)

Urzędnicy łącznikowi, którzy na poziomie krajowym działają jako pierwszy punkt kontaktowy sieci, również spotykają się co dwa lata w Strasburgu.

Biuletyn „European Ombudsmen — Newsletter” służy jako cenne narzędzie umożliwiające członkom europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich wymianę informacji na temat prawa UE i najlepszych praktyk. Ukazuje się dwa razy do roku, w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Biuletyn stanowi dla rzeczników forum, na którym mogą omawiać sprawy dotyczące prawa UE, którymi się zajmowali, dzielić się przykładami praktycznego rozpatrywania spraw, które mogą okazać się przydatne dla innych członków sieci, a także na bieżąco informować swoich partnerów o zmianach zachodzących w ich instytucjach. Biuletyn jest również pomocny w procesie rozszerzania członkostwa Europejskiego Regionu Międzynarodowego Instytutu Rzecznika (International Ombudsman Institute – IOI) i zawiera sekcję poświęconą ER IOI.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia członkom europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich dostęp do serwisu Extranet, który obejmuje kilka forów do dyskusji i wymiany dokumentów. Sprawdziły się one jako bardzo przydatne narzędzia w pracy biur rzeczników praw obywatelskich włączonych w sieć; często są tam umieszczane pytania i odpowiedzi dotyczące ważnych kwestii związanych z prawem UE. Extranet zawiera również nowy elektroniczny serwis informacyjny rzecznika – Ombudsman Daily News, który jest publikowany w każdy dzień roboczy i zawiera artykuły, komunikaty prasowe oraz ogłoszenia urzędów z każdego kraju należącego do sieci. W Extranecie znajduje się również aktualna lista krajowych oraz regionalnych rzeczników państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich.