• Een klacht indienen
 • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Het team van de Ombudsman

Het team van de Ombudsman

Om zijn tweeledige taak, te weten de afhandeling van klachten in alle 24 talen van het Verdrag en de bewustmaking van het recht een klacht in te dienen, naar behoren te kunnen uitvoeren, heeft de Ombudsman de beschikking over goed gekwalificeerde, meertalige medewerkers Dit gedeelte bevat een volledige lijst van de medewerkers en hun functies.

Europese Ombudsman

Kabinet Europese Ombudsman

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Hoofd van het Kabinet
  Draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de strategie van de Ombudsman en de interinstitutionele betrekkingen, waaronder die met het Europees Parlement, en geeft leiding aan het Kabinet. Draagt samen met het Secretariaat-generaal zorg voor de implementatie van de strategie. Adviseert de Ombudsman over communicatie en doelgroepactiviteiten.
 • Fintan Butler
  Senior adviseur
  Adviseert de Ombudsman inzake onderzoeken, onderzoeksprocessen en aanverwante zaken.
 • Graham Smith
  Senior adviseur
  Senior kabinetsadviseur. Adviseert over de toegang tot documenten, inclusief interface voor gegevensbescherming. Adviseert de ombudsvrouw en het secretariaat-generaal over de afhandeling van klachten en de uitkomst hiervan. Spreker van hoog niveau namens de ombudsvrouw. Adviseert de ombudsvrouw over het Europees Netwerk van ombudsmannen en internationale IC-betrekkingen, in samenwerking met de eenheid Communicatie.
 • Silvia Bartolucci
  Persoonlijk assistent
  Beheert de agenda van de Ombudsman en regelt haar dienstreizen en vergaderingen. Voert tevens op ad-hocbasis administratieve taken uit.
 • Frederik Hafen
  Beleidsmedewerker
  Verantwoordelijk voor de dagelijkse betrekkingen met het Europees Parlement, bijvoorbeeld met de Commissie verzoekschriften. Assisteert bij de interne en externe uitvoering van de strategie van de ombudsvrouw, zoals de voorbereiding van briefings van de ombudsvrouw. Verantwoordelijk voor ad hoc toegewezen administratieve taken.
 • Caroline Moen
  Kabinetmedewerker
  Belast met de agenda van de Ombudsman; handelt alle inkomende correspondentie van de Ombudsman af, alsook uitnodigingen; beheert het digitale archief van het kabinet; onderhoudt de intranetsite van de Ombudsman. Verantwoordelijk voor specifiek toegewezen administratieve taken.

Secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal is verantwoordelijk voor het algemene beheer van het bureau en voor de algemene coördinatie en uitvoering van de strategie van de ombudsvrouw.
 • - Vacant -
  Secretaris-generaal
 • Peter Dyrberg
  Administrateur die de secretaris-generaal adviseert over onderzoekskwesties
 • Murielle Richardson
  Administrateur die de secretaris-generaal adviseert over personele middelen en de beheercyclus

Eenheid Communicatie

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Hoofd eenheid Communicatie
 • Sylvie Debout
  Assistente Publicaties
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Assistent communicatie
 • Jean Lusweti
  Schrijver en assistent communicatie
 • Honor Mahony
  Persvoorlichter
 • Carolina Marín Vargas
  Assistent communicatie
 • Richard More O'Ferrall
  Medewerker communicatie
 • Marina Ramazanova
  Assistent communicatie
 • Gabrielle Sheridan
  Assistent communicatie
 • Christelle Therouse
  Assistent communicatie

Eenheid 1 - ICT en onderzoeken

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Hoofd eenheid 1 - ICT en onderzoeken
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administratief assistent
 • Maria Depasquale
  Hoofdjurist
 • Inga Jasmontaitė
  Administratief assistente
 • Tereza Mandjukova
  Dossierbeheerster
 • Maria Moustakali
  Dossierbeheerster
 • Josef Nejedlý
  Juridisch medewerker
 • Eija Salonen
  Juridisch medewerkster
 • Francesca Gennari
  Stagiair
 • Manuela Perez Ivars
  Stagiair
Sector Informatie- en communicatietechnologieën
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Hoofd sector Informatie- en communicatietechnologieën
 • Kevin Crespo Gao
  Ondersteuning informatietechnologie
 • Massimo Ezzy
  Medewerker informatietechnologie - systeemontwikkelaar
 • Gaël Lambert
  Medewerker informatietechnologie - LSA
 • Mindaugas Čyžius
  Stagiair webontwikkelaar

Eenheid 2 – Coördinatie van onderzoeken van algemeen belang

 • Fergal Ó Regan
  Hoofd Coördinatie van onderzoeken van algemeen belang – eenheid 2
 • Celien Coltura
  Dossierbeheerster
 • Tessa Harris Hess
  Dossierbeheerster
 • Jakub Pawlowicz
  Juridisch medewerker
 • Catherine Vaudé
  Administratief assistente
 • Una Kadunić
  Stagiair

Eenheid 3 - Onderzoeken

De voornaamste taak van eenheid 3 - ICT en onderzoeken is mogelijke gevallen van wanbeheer te onderzoeken, met het doel oplossingen te vinden die corresponderen met de strategische doelstellingen en prioriteiten van de ombudsvrouw.
 • Lambros Papadias
  Hoofd eenheid 3 - Onderzoeken
 • Antonios Antoniadis
  Hoofdjurist
 • Patricia López Martín
  Juridisch medewerkster
 • Erika Murányi
  Administratief assistente
 • Silvia Ticau
  Dossierbeheerder
 • Diana Riochet
  Juridisch medewerkster
 • José Campos Navarro
  Stagiair
 • Tania Isacu
  Stagiair

Eenheid 4 - Onderzoeken

De voornaamste taak van eenheid 4 - ICT en onderzoeken is mogelijke gevallen van wanbeheer te onderzoeken, met het doel oplossingen te vinden die corresponderen met de strategische doelstellingen en prioriteiten van de ombudsvrouw.
 • Tina Nilsson
  Hoofd eenheid 4 - Onderzoeken
 • Evelyne Coudière
  Administratief assistente
 • Nastasja Fuxa
  Juridisch medewerkster
 • Laura Massocchi
  Dossierbeheerster
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juridisch medewerkster
 • Konstantinos Tsaklidis
  Dossierbeheerder
 • Michaela Gehring
  Stagiair
 • Sandra Karlsson
  Stagiair

Eenheid 5 - Procesbeheer en onderzoeken

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  Hoofd Procesbeheer en onderzoeken – eenheid 5 – Transparantiefunctionaris
 • Christophe Bauer
  Assistent van eenheidshoofd - Dossierbeheerprocessen
 • Séverine Beyer
  Assistent documentbeheer
 • Ana Bismarque Gaspar
  Assistent documentbeheer
 • Juliano Franco
  Hoofdjurist
 • Daniel Koblencz
  Juridisch medewerker
 • Hanna Kubiak
  Klachten behandelaarster
 • Oualiba Makhloufia
  Assistente van eenheidshoofd – Documentbeheer, vrijheid van informatie
 • Aude Perrot
  Dossierbeheerster
 • Michael Weiskorn
  Assistent documentbeheer - Vrijheid van informatie
 • Caroline Zinck
  Assistent documentbeheer
 • Marta Barzagli
  Stagiair

Eenheid Strategische onderzoeken

De taak van de eenheid Strategische onderzoeken bestaat erin stelselmatige verbeteringen in het bestuur van de EU te bevorderen, hoofdzakelijk door onderzoeken op eigen initiatief in te stellen en te leiden en contacten te onderhouden met de instellingen, organen en bureaus overeenkomstig de doelstellingen in de Strategie van de Europese Ombudsvrouw "Op weg naar 2019" en de prioriteiten in het jaarlijkse beheerplan.
 • Rosita Hickey
  Hoofd eenheid Strategische onderzoeken
 • Elpida Apostolidou
  Juridisch assistent
 • Tanja Ehnert
  Dossierbeheerster
 • Koen Roovers
  Dossierbeheerder
 • Maximillian Kemp
  Stagiair

Eenheid Personeel, Administratie en Begroting

De eenheid Personeel, administratie en begroting is verantwoordelijk voor alle administratieve aangelegenheden die verband houden met de gebouwen, apparatuur, medewerkers, begroting en financiën van de instelling. De taak van de eenheid bestaat erin de ombudsvrouw te assisteren door ervoor te zorgen dat de instelling hooggekwalificeerd personeel heeft, uitstekende arbeidsomstandigheden biedt en de strengste efficiëntie- en integriteitsnormen hanteert bij het gebruik van publieke middelen.
 • Alessandro Del Bon
  Hoofd van de Eenheid Personeel, Administratie en Begroting
Sector Begroting
 • Véronique Vandaele
  Hoofd van de sector Begroting
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Secretariële ondersteuning eenheidshoofd - medewerker financiële ondersteuning
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Financieel assistent
 • Stéphanie Maraj
  Financieel assistente
 • Emese Szentes
  Financieel assistente
Sector Personeelszaken
 • Zina Assimakopoulou
  Hoofd van de sector Personeelszaken
 • Rachel Doell
  Administratief assistente
 • Henri Finckbohner
  Chauffeur - Administratieve ondersteuning
 • Giovanna Fragapane
  Administratief assistente
 • Marjorie Fuchs
  Administrateur
 • Isgouhi Krikorian
  Administratief assistente
 • Charles Mebs
  Administratief assistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Assistent personeelszaken

Functionaris voor gegevensbescherming

 • Juliano Franco
  Functionaris voor gegevensbescherming
 • Elpida Apostolidou
  Assistent van de functionaris voor gegevensbescherming