• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Mistoqsijiet mill-Membri tan-Netwerk

Lingwi disponibbli :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Il-Membri tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsman jistgħu jibagħtu mistoqsijiet lill-Ombudsman Ewropew dwar il-liġi tal-UE u kwistjonijiet tal-politika li jkunu qamu waqt l-investigazzjonijiet tagħhom. Matul il-proċedura ta’ mistoqsija, fejn l-Ombudsman Ewropew tassisti lill-membri tan-Netwerk billi tikseb tweġibiet esperti mill-istituzzjonijiet tal-UE, l-investigazzjonijiet ta’ ħafna ombudsmen nazzjonali u reġjonali u korpi simili ġew solvuti b’tali mod li ma kienx ikun possibbli b’mod ieħor.