• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Mistoqsijiet mill-Membri tan-Netwerk

Lingwi disponibbli :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Il-Membri tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsman jistgħu jissottomettu mistoqsijiet lill-Ombudsman Ewropew dwar kwistjonijiet tal-UE li jkunu rriżultaw waqt l-investigazzjonijiet tagħhom. Matul il-proċedura ta’ domanda, li fiha l-Ombudsman Ewropew jassisti lill-membri tan-Netwerk billi jikseb tweġibiet esperti mill-istituzzjonijiet tal-UE, ħafna investigazzjonijiet nazzjonali u reġjonali ġew solvuti b’tali mod li ma kienx ikun possibbli b’mod ieħor.