• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Stratēģiskās iniciatīvas

Ombudes galvenā darbība ir veikt izmeklēšanas, lai noskaidrotu jebkuras aizdomas par ES iestādēs pieļautu kļūdu pārvaldībā. Ombude var arī izvēlēties nodarboties ar stratēģiski svarīgiem jautājumiem, neuzsākot izmeklēšanu. Šādu stratēģisko iniciatīvu mērķis ir dalīties ar ierosinājumiem par svarīgiem tematiem ar iestādēm, pievērst uzmanību sabiedrību interesējošiem jautājumiem un uzzināt vairāk par konkrētu jautājumu pirms lemšanas par izmeklēšanas uzsākšanas nepieciešamību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ombudes stratēģiskās izmeklēšanas un stratēģiskās iniciatīvas būs apvienotas “stratēģiskā darba” sadaļā Ombuda rūpīgi pārskatītajā tīmekļa vietnē.

Stratēģiskās iniciatīvas no 2018. gada