• Presentare una denuncia
  • Richiesta d'informazioni
60th Rome Treaty anniversaryLa tua Europa - Il portale di accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line

Kokkuvõte: otsus juhtumi 1769/2017/JAS kohta, milles uuritakse, kuidas Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) käsitles herbitsiidide koostisosa glüfosaadiga seotud probleeme

Lingue disponibili :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Caso :  1769/2017/JAS
    Aperto(a) il 11-gen-2018 - Decisione del 11-gen-2018
  • Istituzione(i) interessata(e) :  Agenzia europea delle sostanze chimiche

Juhtum käsitles Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kirjavahetust kaebuse esitajaga, Briti kodanikuga, milles amet vastas tema tõstatatud küsimustele seoses taimekaitseainete toimeaine glüfosaadi ohu hindamisega ECHAs.

Ombudsman uuris küsimust ja leidis, et ECHA oli hindamise ajal korraldanud avaliku arutelu. Kaebuse esitaja ei osalenud avalikus arutelus. Sellele vaatamata vastas ECHA tema tõstatatud küsimustele.

Ombudsman järeldas, et ECHA oli kaebuse esitajaga suhelnud nõuetekohaselt ning seega puudus ECHA tegevuses haldusomavoli.