• Panasz benyújtása
  • Információ kérése
60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

Bevezetés

Nyelvek :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Az Európai Ombudsman elkötelezett híve annak, hogy a polgárok, az NGO-k, a szövetségek és a vállalatok valamennyien tudatában legyenek az EU intézményeiben észlelt hivatali visszásságokra vonatkozó panasztételhez való joguknak. Az Ombudsman elismeri, hogy a média fontos szerepet játszik a közvélemény tájékoztatásában, új szempontokkal gazdagítja a vitát, valamint az EU valamennyi tagállamában növeli szolgáltatásainak ismertségét. A kezdeményező médiapolitika központi elemként van jelen tevékenységeiben és arra irányuló erőfeszítéseiben, hogy előmozdítsa az EU jogszabályai szerinti jogok tiszteletben tartását és javítsa a közigazgatás színvonalát.

Az Ombudsman médiapolitikája kettős megközelítésen alapul: egyrészről arra törekszik, hogy a tágabb értelemben vett európai nyilvánosságot az általános média (pl. tévé- és rádiócsatornák, újságok) révén tájékoztassa munkájáról, másrészről igyekszik eljutni a lehetséges panaszosok meghatározott csoportjaihoz is, amihez a különböző területekre szakosodott médiát veszi igénybe (pl. gazdasági vagy fogyasztóvédelmi magazinok; szövetségek, NGO-k és érdekcsoportok belső hírlevelei).

Az Ombudsman célja, hogy az újságírók számára a lehető legnagyobb mértékben átlátható és elérhető legyen, hogy ezáltal a nyilvánosság számára nyomon követhetővé tegye munkáját. A médiát a vizsgálatok megkezdéséről, a panaszosok elégtétele érdekében az intézmények által elfogadott békés megoldásokról, az intézményekhez intézett ajánlástervezetekről és a vizsgálatokat lezáró határozatokról egyaránt tájékoztatja. Az Ombudsman ugyancsak tájékoztatja a médiát az éves jelentéséről, a legfrissebb statisztikákról, a folyamatban lévő nyilvános vitákban és kezdeményezésekben való közreműködéséről, valamint más olyan, az Ombudsmanhoz kapcsolódó témákról, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot. Miközben az Ombudsman arra törekszik, hogy munkáját minél nyíltabbá tegye, tiszteletben tartja azon panaszosok jogos igényeit, akik ügyük bizalmas kezelése mellett döntenek.

Az Ombudsman arra törekszik, hogy a brüsszeli európai tudósítókat és az EU-tagállamokban dolgozó országos és regionális újságírókat egyaránt elérje. A médiát főként sajtóközleményeken, sajtókonferenciákon, háttértárgyalásokon és interjúkon keresztül tájékoztatja. Törekszik arra, hogy az olvasók számára közérthető, egyszerű üzeneteket közöljön, hogy a lehető legnagyobb mértékben segítségére legyen az újságróknak.

Az Ombudsman médiatevékenységeivel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljanak kapcsolattartónkhoz: Gundi Gadesmann, Média és Külkapcsolatok Csoportvezető, tel.: +32 2 284 26 09.