• Panasz benyújtása
  • Információ kérése
60th Rome Treaty anniversaryEurópa Önökért portálon - Európai Uniós és nemzeti közszolgáltatások online

Összefoglaló a 64/2017/NF számú ügyben hozott határozatról, amely azzal kapcsolatos, hogy az Európai Bizottság nyilvános konzultációja nem elérhető az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén

Nyelvek :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Ügy :  64/2017/NF
    Vizsgálat megindítása 2017.02.04. - Határozat 2017.12.07.
  • Érintett intézmény(ek) :  Európai Bizottság

Egy fogyasztói érdekeket képviselő német egyesület panasszal élt az Európai Bizottság azon határozata ellen, hogy egy szélesebb körű nyilvános konzultációt kizárólag angolul folytat. A panaszos azzal érvelt, hogy a Bizottság határozatának következtében azok az európai uniós állampolgárok, akik nem tudnak elég jól angolul, nem vehetnek részt a nyilvános konzultációban.

Mivel a szóban forgó konzultáció a vége felé közeledett, az ombudsman haladéktalanul, már vizsgálata kezdetekor, kérte a Bizottságot, hogy hosszabbítsa meg a konzultációs időszakot és bocsássa a panaszos rendelkezésére a konzultációs dokumentumok német nyelvű fordítását. Az ombudsman azt is kérte a Bizottságtól, tegye lehetővé, hogy más állampolgárok is kérhessenek fordítást az általuk választott európai uniós nyelvre.

A Bizottság azzal a megállapítással kezdte válaszát, hogy elkötelezett a többnyelvűség elve iránt. Ugyanakkor, mivel fordítási erőforrásai korlátozottak, nem tudja elfogadni az ombudsman megoldási javaslatát. Érvként hozta fel, hogy ez olyan precedenst teremtene, amelynek a Bizottság nehezen tudna megfelelni.

Az ombudsman sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottság nem fogadta el ennek a konkrét esetnek az azonnali megoldására tett javaslatát. Az ombudsman véleménye szerint a Bizottság határozata, miszerint a nyilvános konzultációt kizárólag angolul folytatja, hivatali visszásságnak minősül.

Az ombudsman ugyanakkor megjegyzi, hogy amennyiben a nyilvános konzultációkra vonatkozó, a Bizottság által nemrégiben elfogadott új szabályok ebben az esetben érvényesülnének, a kérdéses nyilvános konzultációt legalább németül, angolul és franciául, de akár az összes európai uniós nyelven hozzáférhetővé tették volna. Ezenkívül folyamatban van egy ombudsmani vizsgálat a Bizottság által a nyilvános konzultációk során általánosan használt nyelvekkel kapcsolatban. Ebben az összefüggésben az ombudsman álláspontja az, hogy – jelen esetben – a vizsgálat folytatása, illetve ajánlás megfogalmazása nem szolgálna hasznos célokat.