• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Europski Kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi

6. rujna 2001. godine Europski parlament je usvojio razoluciju kojom se prihvaća Kodeks o dobrom ponašanju zaposlenika u upravi koju institucije i tijela Europske Unije, te njihova administracija i službenici moraju poštovati u odnosima sa građanima.

Kodeks uzima u obzir načela Europskog upravnog prava sadržana u zborniku odluka Europskog suda, ali također crpi nadahnuće iz nacionalnih zakona.

Izjava

Izjava usvojena Šestim seminarom nacionalnih pučkih pravobranitelja država članica i država kandidatkinja EU-a, Strasbourg, 14. - 16. listopada 2007.

Europska mreža pučkih pravobranitelja pripremila je ovu izjavu kako bi dimenziju rada pučkih pravobranitelja Europske unije učinila poznatijom te razjasnila uslugu koju pružaju ljudima koji podnose pritužbe na pitanja unutar područja prava EU-a.

Nacionalni i regionalni pučki pravobranitelji znatno pridonose tome da građani i prebivatelji EU-a znaju i uživaju svoja prava. Zajedno s Europskim ombudsmanom oni formiraju Europsku mrežu pučkih pravobranitelja.

Europska mreža pučkih pravobranitelja ujedinjuje, na dobrovoljnoj bazi, nacionalne i regionalne pučke pravobranitelje te slična tijela država članica Europske unije, nacionalne pučke pravobranitelje država kandidatkinja te Islanda i Norveške, kao i Europskog ombudsmana te Odbora za predstavke Europskog parlamenta. U Njemačkoj odbori za predstavke na nacionalnoj i regionalnoj razini imaju ulogu sličnu pučkim pravobraniteljima. Oni su dio Mreže.