• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Upravno pravo

Ogledna pravila o upravnim postupcima EU-a

Dana 1. rujna 2014. Istraživačka mreža za upravno pravo EU-a (ReNEUAL) objavila je paket oglednih pravila o upravnim postupcima EU-a. Paket je dostupan na internetskoj stranici ReNEUAL-a: www.reneual.eu.

Europski ombudsman nekoliko je godina podržavao projekt ReNEUAL. Nakon sastanka s Upravljačkim odborom ReNEUAL-a 2010. Ombudsman je u ožujku 2012. bio domaćin konferencije na kojoj su članovi ReNEUAL-a objasnili svoju ideju o nacrtu pravila koja bi bila smislena i kao zakonodavni prijedlog i kao uvjerljiva sinteza načela iz postojećeg zakonodavstva. Kako je projekt napredovao, članovi Ombudsmanova tima pružali su informacije, komentirali nacrte i aktivno sudjelovali na dvjema konferencijama održanim 2013.

ReNEUAL je rezultate svojeg rada predstavio na drugoj zajedničkoj konferenciji s Ombudsmanicom u svibnju 2014. Tim ReNEUAL-a potom je, uzimajući u obzir rasprave tijekom konferencije, finalizirao tekst oglednih pravila.

U svojoj završnoj riječi na konferenciji u svibnju 2014. Ombudsmanica je istakla:

Iznimna količina posla koju je Istraživačka mreža za upravno pravo Europske unije preuzela i uspješno odradila u pet godina od svojeg osnutka čini upravni okvir unutar kojeg institucije EU-a obavljaju svoje funkcije vidljivijim i razumljivijim. Uvjerena sam da bi taj rad mogao imati znatan dugoročan učinak i pomoći institucijama EU-a da se pokažu u najboljem svjetlu radeći pošteno, transparentno, učinkovito i na način koji je otvoren za sudjelovanje onih čiji su interesi pogođeni te građana općenito.

Ogledna pravila ReNEUAL-a pružit će vrijedan izvor nadahnuća Ombudsmanici dok bude obavljala svoju misiju služenja demokraciji surađujući s institucijama Europske unije u stvaranju učinkovitije, odgovornije, transparentnije i etičke uprave.