• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Ostala sredstva pravne zaštite

SOLVIT mreža za rješavanje prekograničnih problema u EU-u.

Za informacije o mrežiSOLVIT posjetite internetske stranice SOLVIT-a.

Služba za pomoć građanima s problemima s mobilnošću na europskom unutarnjem tržištu.

Za informacije o Službi za pomoć građanima molimo posjetite internetsku stranicu Službe.

Europska mreža korisničkih centara (ECC-Net) za savjet ili pomoć s problemima koji utječu na prekograničnu kupnju.

Za informacije o Europskoj mreži korisničkih centara (ECC-Net) posjetiteinternetske stranice ECC-Neta.

Zadaća Komisije je osiguravanje primjene zakona EU-a.

Za informacije o Komisijinoj ulozi u osiguravanju primjene zakona EU-a posjetite odjeljak Primjena zakonodavstva EU-a na internetskim stranicama Komisije.

Drugo pitanje Europske unije.

Možete kontaktirati Europe Direct za opće informacije o bilo kojem pitanju u vezi s Europskom unijom posjetom na internetske stranice Europe Direct ili telefonskim pozivom na sljedeći besplatni broj* s bilo kojeg mjesta u EU-u: 00800 6 7 8 9 10 11.

* Neki mobilni operateri ne dopuštaju pristup brojevima 00800 ili naplaćuju pozive na taj broj. U nekim slučajevima ovi se pozivi mogu naplatiti ako su upućeni iz telefonskih govornica ili hotela.