• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Strategie

Strategie pro mandát

Strategie evropské veřejné ochránkyně práv - „Směrem K roku 2019“

Instituce veřejného ochránce práv na celém světě je ikonou demokracie a právního státu. Slouží jako nezávislá kontrola moci vlád a státní správy a jako nástroj, jehož pomocí mají občané možnost, aby jejich stížnosti byly vyslyšeny a jejich práva byla obhájena nezávislým, dostupným a nestranným orgánem stojícím mimo tradiční soudní systém.

Zřízení této instituce v Evropské unii po Maastrichtské smlouvě v roce 1992 mělo prohloubit demokratickou legitimitu orgánů a institucí EU. Současně bylo potvrzením rostoucího dopadu těchto orgánů a institucí na každodenní život občanů členských států, což následně vyžadovalo zajistit, aby pravomoce institucí nebyly používány nesprávně, nespravedlivě nebo libovolně.

Úřad evropského veřejného ochránce práv zakrátko vstoupí do svého třetího desetiletí a já jsem měla loni tu čest být Evropským parlamentem zvolena veřejnou ochránkyní práv a jít ve stopách pana Jacoba Södermana a profesora Nikiforose Diamandourose.

Moji předchůdci pomohli zakotvit povědomí o nové instituci v myslích činitelů evropské správy. Prostřednictvím jejich dovedností, vlivu a podpory ze strany vysoce kompetentního a odhodlaného týmu pracovníků se jim podařilo dosáhnout významných zlepšení v účinnosti, transparentnosti a integritě veřejné správy. Rovněž zajistili nápravu pro tisíce jedinců z občanské společnosti i podniků, jimž orgány a instituce EU neposkytly řádné služby.

Mojí úlohou a ambicí je nyní posunout úřad evropského veřejného ochránce práv na další úroveň vlivu, významu a účinnosti. Zde navržená strategie pokrývající období do roku 2019 má tento vývoj umožnit a je výsledkem mnohaměsíčních rozhovorů s mými pracovníky ale i s mnoha zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, s předními činiteli evropských institucí a s Evropským parlamentem. Jejím cílem je používat naše zdroje vysoce strategickým způsobem tak, že vybereme ty oblasti veřejné správy EU, kde můžeme nejefektivněji působit.

Emily O'Reilly

Listopad 2014

Více informací...