• Podat stížnost
  • Žádost o informace
 Veřejná konzultace ke strategii evropského veřejného ochránce práv Směrem k roku 201960th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Veřejný registr

Vyhledat
+
Další kritéria

V současné době provádíme revizi našich postupů správy záznamů. V rámci tohoto procesu rovněž přecházíme na nový systém IT, z nějž se bude exportovat obsah do revidované verze veřejného rejstříku administrativních dokumentů našeho úřadu. Během tohoto přechodného období nebude probíhat údržba současného veřejného rejstříku administrativních dokumentů.

Dokumenty, které se týkají naší hlavní činnosti, jsou i nadále plně dostupné, zejména v našich oddílech zaměřených na případy, činnostistrategie.

Žádosti o veřejný přístup k dokumentům lze nyní zasílat na e-mailovou adresu EO@ombudsman.europa.eu.

Jako občan Evropské unie máte základní právo žádat o veřejný přístup k dokumentům. Z tohoto důvodu existuje náš veřejný rejstřík. Veřejný rejstřík Vám poskytuje informace o našich záznamech, našich konkrétních dokumentech a o našich sbírkách dokumentů. Rejstřík Vám pomáhá dostat se  přímo k dokumentům obsahujícím informace, které hledáte, nebo takové dokumenty lépe identifikovat .

V oddílečasto kladených dotazůnajdete veškeré informace o všem, co potřebujete znát k tomu, abyste mohli veřejný rejstřík lépe využívat.

Máte-li ohledně veřejného rejstříku nějaké otázky, kontaktujte prosím nášRejstřík.