• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Infografika z 2017

Plnění návrhů evropské veřejné ochránkyně práv v roce 2015
Délka šetření případů, které evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2016 uzavřela
Výsledky šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2016 uzavřela
Vývoj počtu šetření evropského veřejného ochránce práv
Šetření, při nichž evropská veřejná ochránkyně práv zjistila v roce 2016 nesprávný úřední postup
Opatření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2016 přijala na základě obdržených stížností
Předmět šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2016 uzavřela
Šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2016 vedla, se týkala těchto orgánů a institucí
Počet stížností v období 2003–2016
Země původu zaznamenaných stížností a šetření, která evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2016 zahájila
Strategická činnost v roce 2016
Rady, stížnosti a šetření v roce 2016
Stížnosti předané jiným orgánům a institucím; stěžovatelé, jimž evropská veřejná ochránkyně práv v roce 2016 doporučila obrátit se na jiné orgány a instituce
Počet zmínek v médiích
The European Ombudsman and you - How it works