• Podat stížnost
  • Žádost o informace
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsMáte otázky týkající se EU?Vaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Doporučení

Pokud veřejný ochránce práv v průběhu šetření zjistí, že v případu došlo k nesprávnému úřednímu postupu, informuje dotčenou instituci nebo orgán, a pokud je to vhodné, předloží návrh doporučení. Od dotčené instituce nebo orgánu se do tří měsíců požaduje zaslání podrobného stanoviska k návrhu doporučení veřejnému ochránci práv. Návrhy doporučení jsou obvykle k dispozici v angličtině a v jazyce stížnosti.

Doporučení z 2017