• Podat stížnost
  • Žádost o informace
 Veřejná konzultace ke strategii evropského veřejného ochránce práv Směrem k roku 201960th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Delay in chemicals testing

Dostupné jazyky: en.fr
  • Případ: OI/2/2016/RH
    Otevřeno dne 16.2.2016
  • Oblast(i) práva: Životní prostředí, spotřebitelé a ochrana zdraví
  • Typy údajně nesprávného úředního postupu – i) porušení, nebo ii) porušení povinností týkajících se: Přiměřená lhůta pro rozhodování [Článek 17 EKRSP]
  • Předmět(y): Institucionální, politické a jiné záležitosti
Delay in chemicals testing

The Ombudsman in February opened a strategic inquiry into the delay in the European Commission's handling of over 200 proposals to test chemicals to determine potential harm to human reproductive health. The inquiry aims to find out what the Commission is doing to ensure that decisions on these files are taken as quickly as possible. The Ombudsman has asked for a response by 31 May 2016.